D2 – Sākotnējais sociālekonomiskais izvērtējums dabas parks „Piejūra” un projekta sociālekonomiskās ietekmes plāns