Bezpajumtnieku uzskaites veikšana (skaitīšana)

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar Valsts policiju, Rīgas pašvaldības policiju, patversmju/naktspatversmju pakalpojuma sniedzējiem un citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem
Kategorija: 
Veikšanas laiks: 
Materiālu pieejas vieta: 
Mērķis: 
M6 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
Mērķis nosaukums: 
M6 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
A A A
teksta versija
A A A