Analizēt Rīgā ģimeņu pieprasījumu pēc vietām pirmsskolas izglītības iestādēs (ziņojums RD).

Latviešu
Pētījuma veicējs: 
RBTAC direktors Jānis Gulbis, RBTAC direktora vietniece Rita Sprūža, RBTAC Problēmu izpētes nodaļas vadītāja Ludmila Gulbe, Rīgas rajonu/priekšpilsētu BTAK priekšsēdētāji
Kategorija: 
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
Mērķis nosaukums: 
PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
A A A
teksta versija
A A A