Nodarbinātie iedzīvotāji Rīgā (15-64) (2016)

* Datu avots - CSP