RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība