PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte