M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība

Pašvaldības uzdevumos ietilpst rūpes par personām, kuras pašu spēkiem nespēj sevi nodrošināt vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības un nesaņem pietiekamu palīdzību, lai varētu attīstīt pašpalīdzības spēju un integrēties sabiedrībā. 

Mērķi raksturojošie rādītāji

Pētījums Pētījums veikts Faili
Analizēt un apkopot pētījuma rezultātus par skolēnu drošību klasē un skolā 2007
Vides pieejamības novērtējums pašvaldības sociālo pakalpojumu sniedzējās institūcijās 2010
Rīgas priekšpilsētu (rajonu) Sociālo dienestu klientu – transporta pakalpojumu samaksas saņēmēju (personas, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu) aptauja 2010
Patversmes/naktspatversmes klientu sociālās situācijas raksturojums 2009 Download file
Aptauja par transporta pakalpojumiem personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu 2009 Download file
Analizēt bērnu bāreņu stāvokli skolās (juridiskais aspekts) 2003
SIA „Dezinfekcijas stacija” klientu anketēšana ar mērķi - apzināt naktspatversmes pakalpojuma saņēmēju problēmas un vajadzības, viedokli par naktspatversmes pakalpojuma kvalitāti 2006 Download file
Aptaujas par transporta pakalpojumiem personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, 2007 2007 Download file
Rīgas patversmes klientu anketēšana ar mērķi – apzināt bezpajumtnieku problēmas un vajadzības 2003 Download file
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pilngadīgām personām iedzīvotāju sabiedriskās domas aptauja 2003
Speciālā autotransporta lietotāju aptauja ar mērķi izteikt savu viedokli par speciālā autotransporta pakalpojumu sniegšanas kvalitāti Rīgas pilsētā, 2004 2004 Download file
KS „Transporta Grupa Rīgas Taxi” transporta lietotāju personām ar apgrūtinātu pārvietošanos telefonaptauja 2006
Aptauja akcijas „Kā Tev palīdzēt” ietvaros 2004 Download file
Aptaujas par transporta pakalpojumiem personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, 2006 2006 Download file
Speciālā autotransporta lietotāju aptauja ar mērķi izteikt savu viedokli par speciālā autotransporta pakalpojumu sniegšanas kvalitāti Rīgas pilsētā, 2003 2003 Download file

Lapas