M12 Pilsēta ar kvalitatīvu mājokli

Pētījums Pētījums veikts Faili
Datu vākšana un analīze par 2010. gadā renovētās 21 skolas, kas līdzfinansētas no VARAM pārvaldītā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI), siltumpatēriņa izmaiņām, kā arī citām pašvaldības izglītības iestādēm 2013
Datu vākšana un analīze par 13 renovētām daudzdzīvokļu mājām 2012.gadā, to siltumpatēriņa izmaiņām 2013
Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.-2020. gadam Pirmais progresa ziņojums par izpildi 2010. gadā 2011 Download file
Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāna 2010.-2020. gadam Otrais progresa ziņojums par izpildi 2011. gadā 2012 Download file
Rīgas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības programma 2011.-2013.gadam 2012
Dokumentācijas paraugkomplekts energoefektīvas renovācijas uzsākšanai daudzdzīvokļu ēkai ("Urb.Energy" projekts, www.urbenergy.eu) 2010 Download file
Interneta portāla izveide iekštelpu klimata un patēriņa datu monitoringam tiešsaistes režīmā renovētā un nerenovētā ēkā Latvijā ("Urb.Energy" projekts, www.urbenergy.eu) 2011 Download file
Konsultācijas energoefektīvas renovācijas projektu realizācijas veicināšanai Juglā ("Urb.Energy" projekts, www.urbenergy.eu) 2011 Download file
Izglītojošu semināru un lekciju organizēšana par ēku renovāciju un komforta līmeni dzīvokļos dzīvokļu īpašnieku biedrību vadītājiem, grāmatvežiem, ekspertiem 2010 Download file
Daudzstāvu ēku kvartālu vizuālās identitātes izstrāde Juglas apkaimei 2010 Download file
Interneta portāla izveide iekštelpu klimata un patēriņa datu monitoringam tiešsaistes režīmā renovētā un nerenovētā ēkā Latvijā 2010
Juglas ilgtsspējīgas attīstības koncepcija 2010 Download file
Ēku energoefektīvas renovācijas koncepcijas izstrāde Juglai 2010 Download file
Finanšu koncepcijas izstrāde Juglas ēku energoefektīvai renovācijai 2010 Download file
Daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāju viedokļa izpēte Juglā 2010 Download file