Mērķi

līdz 2009
M13 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta
M14 Tīra un zaļa pilsētvide
M15 Droša pilsētvide
M17 Efektīvas pārvaldes pilsēta
M16 Pilsēta ar kvalitatīvu mājokli
PM1 Izglītota, prasmīga un kultūru cienoša sabiedrība
PM2 Uz austrumu - rietumu saikni balstīta ekonomika
PM3 Dzīve pilsētā ar kvalitatīviem dzīvojamiem rajoniem (apkaimēm)
M4 Nodrošināta sabiedrība
M5 Veselīga un aktīva sabiedrība
M6 Ģimeniska sabiedrība
M7 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
M8 Garīgi bagāta sabiedrība
M9 Informēta sabiedrība
M10 Augstas pievienotās vērtības ekonomika
M11 Daudzveidīga un augoša ekonomika
M12 Partnerīga ekonomika
no 2010
M12 Pilsēta ar kvalitatīvu mājokli
PM1 Izglītota un prasmīga sabiedrība
M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta
PM2 Radoša un eiropeiska pilsēta ar augstvērtīgu kultūras dzīvi
PM3 Uz starptautisku sadarbību vērsta ekonomikas attīstība
PM4 Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm
M5 Ģimeniska, veselīga un aktīva sabiedrība
M6 Sociāli atbalstīta un aprūpēta sabiedrība
M7 Augstas pievienotās vērtības konkurētspējīga ekonomika
M8 Augoša, daudzveidīga un partnerīga ekonomika
M9 Ērti un ātri sasniedzama pilsēta
M10 Zaļa pilsēta ar labu vides kvalitāti
M11 Droša pilsētvide
no 2014
RV17 Augoša daudzprofilu osta
PRV1 Kvalitatīva un mūsdienīga izglītība
RV18 Mērķtiecīgs tūrisma piedāvājums
RV2 Atbalsts jaunatnes pašiniciatīvai un organizētajam brīvajam laikam
RV19 Efektīva, atbildīga un uz daudzpusēju sadarbību vērsta pārvaldība
RV3 Atpazīstama un iesaistoša kultūrvide
RV14 Pilsētas specifisko teritoriju jautājumu risināšana
RV4 Sabiedrības integrācija un atbalsts ģimenēm
RV5 Daudzveidīgas sporta iespējas
RV6 Uz preventīvu darbību vērsta veselības aprūpe
RV7 Iekļaujoša un aktivitāti motivējoša sociālā sistēma
RV8 Sabiedriskā kārtība un drošība
RV9 Kvalitatīva dzīves vide un pieejams mājoklis
RV10 Ērta starptautiskā sasniedzamība
PRV11 Līdzsvarota satiksmes infrastruktūra un organizācija
RV12 Infrastruktūras un komunālo pakalpojumu uzlabošana
RV13 Plaša energoefektivitātes īstenošana
RV15 Laba vides kvalitāte
PRV16 Labvēlīga uzņēmējdarbības vide un augsta ekonomiskā aktivitāte