Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības (2015)