Bezdarba līmenis Rīgā (2017.g.decembrī)

* Datu avots - CSP