SIA "Rīgas meži" apsaimniekotās zemes klasifikācija, %

* Nemeža zemes - zemes, kas nav klātas ar mežu, bet nodotas tādiem zemes īpašniekiem vai lietotājiem, kuru galvenais zemes lietošanas mērķis ir mežsaimniecība. Lauksaimn. zemes, ezeri, upes, karjeri, spec.noz.zemes, pagalmi. 

Datu avots: SIA ''Rīgas meži'' meža apsaimniekošanas plāns 

MežsPurviNemeža zemes*Meža infrastruktūraCitas meža zemes
Īpatsvars, %84.37.45.22.90.2
A A A
teksta versija
A A A