7. Vide un enerģētika

Gadi2008./2009.2009./2010.2010./20112011./2012
Iedzīvotājiem pārdotā siltumenerģija2219246424102245
Citiem patērētājiem pārdotā siltumenerģija751833808722
Zudumi451489489459
Priede73.3
Egle9.2
Bērzs14.6
Melnalksnis1.4
Apse0.9
Baltalksnis0.2
Pārējās0.4
Ar mežu apklātās zemes77.6
Nepabeigtie apmežojumi4.0
Ar mežu neapklātās zemes1.8
Purvi, pārplūstoši klajumi9.4
Ūdeņi1.0
Lauksaimniecības zemes0.3
Speciālas nozīmes nemeža zemes2.4
Meža lauces0.7
Meža infrastruktūra2.8
BīstamieSadzīves
200910525.24129762.23
201011353.88136767.30
20115327.51191693.39
BīstamieSadzīves
200969169.52659858.16
201065992.92542638.67
201130102.51765191.29
20062007200820092010*2011*2012*
Rīga, Ķengarags311316192221.121.9
Rīga, Mīlgrāvis21202017
Tvaika iela32.126.624.8
Raiņa bulvārī 192428272534.129.633.7
Brīvības iela47.738.138.3
Valdemāra iela43.149.848.4
20062007200820092010*2011*2012*
Rīga, Ķengarags68522.12.33.2
Rīga, Mīlgrāvis8554
Tvaika iela2.71.81.6
Raiņa bulvārī 1953343.33.33.2
Brīvības iela3.33.34.3
20052006200720082009201020112012
Brīvības iela54.154.453.248.538.637.5939.637.5
Kr.Valdemāra iela48.451.84643.939.939.534.536.8
"Man-Tess"323528.72520.424.5
Kronvalda bulvāris21.622.8
2004200520062007200820092010*2011*2012*
Kr.Valdemāra iela3.22.60.70.270.270.270.33.90.5
Pilsētas fons (Mīlgrāvis)1.832
Brīvības iela3.33.94.4
Tvaika iela 7.14.77.6
Maskavas iela3.84.2
20082009201020112012
Brīvības iela302827.527.4
Pilsētas fons (Mīlgrāvis)19.415.8
Kronvalda bulvāris13.517.3

Lapas