4. Sociālie procesi

*Kopējais pakalpojuma saņēmēju skaits nesakrīt ar pašvaldības un līgumorganizāciju iestādēs pakalpojumu saņēmušo personu skaita summu, jo gada laikā vairākas personas saņēmušas pakalpojumu gan pašvaldības iestādē, gan arī līgumorganizācijas iestādē.

Datu avots: RD Labklājības departamenta Gadagrāmata

20092010201120122013201420152016
Pašvaldības iestādes7768958639229199201200 1121
Līgumorganizācijas888835948982869845793915
Kopā166417301795*1896*1781*1765*1993*2036*

Datu avots: RD Labklājības departamenta gadagrāmata

200820092010201120122013201420152016
Trūcīgo personu skaits177582889844275481373893327691196311545011996

* Provizoriskie dati

Datu avots: Rīgas Pašvaldības policija

20082009201020112012201320142015
Personas, kas sauktas pie administratīvās atbildības2328121796205492131521347188101977023691
Izskatīto administratīvo lietu skaits102451001388488024*922487758788 10847
Apkalpoti izsaukumi4316541640477185096950510608886472472619

Datu avots: RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta gadagrāmatas

2010/112011/122012/132013/142014/152015/16
Izglītojamo skaits759237883580490916959275695182

Datu avots: RD Izglītības, kultūras un sporta departaments

2008./2009.2009./2010.2010./2011.2011./2012.2012./2013.2013./2014.2014./2015.2015./2016.2016./2017.
Sākumskolas955454444
Pamatskolas242222242324242323
Vidusskolas10710298939190898888
Kopā140129125121119118117115115

* No 2016.gada janvāra pirmsskolas izglītības iestādēs pievienojās vēl 457 bērni, skaitam palielinoties līdz 25842.

Datu avots: RD Izglītības, kultūras un sporta departaments

 

2008./2009.2009./2010.2010./2011.2011./2012.2012./2013.2013./2014.2014./2015.2015./2016.
Pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu skaits154155155153152152150150
Bērnu skaits240092481025925259942670026 1602506325385*

Datu avots: RD Izglītības, kultūras un sporta departaments

2008./2009.2009./2010.2010./2011.2011./2012.2012./2013.2013./2014.2014./2015.2015./2016.
Kopā1046010385102851043111156118501185312886
..t.sk.profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas programmās33603369337433934139439842144716
..t.sk.profesionālās ievirzes sporta programmās71007016691170387017745276398170

Datu avots: Rīgas Pašvaldības policijas pārskati

200720082009201020112012201320142015
Cilvēku skaits7914131513754

Datu avots: Slimību profilakses un kontroles centrs, Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata

200420052006200720082009201020112012201320142015
Slimnieku skaits3474 345735503551340333473725 39583921395537393508
Slimnieku skaits uz 100 000 iedzīvotājiem 484.6487.3503.8507.3491.5491.9559.0604.6606.3614.6582.2548.2
Nāves gadījumi----19231952 202019191952196719591950
Nāves gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem264.6268.1272.8260.7268.9275.0287.2293.0301.8305.7305.1304.7

Datu avots: Slimību profilakses un kontroles centrs, Latvijas veselības aprūpes statistikas gadagrāmata

2003200420052006200720082009201020112012201320142015
Nāves gadījumu skaits784749.3714.8743757.2705.5655.2677.8707.7 760.1 768.9764.6749.3

Lapas

A A A
teksta versija
A A A