Latvijas iedzīvotāju vērtējums par iespēju saņemt kvalitatīvu medicīnisko palīdzību Rīgā, %

Datu avots: SKDS pētnieciskais materiāls 2016

2008201020132016
Ļoti labas20262633
Drīzāk labas48444538
Viduvējas17161815
Drīzāk sliktas5637
Ļoti sliktas2212
Grūti pateikt8675
A A A
teksta versija
A A A