Sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā saņēmēju skaits un izlietotie finanšu līdzekļi no pilsētas pašvaldības budžeta

* 2009. gada decembrī veikts avansa maksājums par 2010. gada janvārī sniegtajiem pakalpojumiem

** no 2015. gada 1. februāra, ņemot vērā minimālās algas palielinājumu valstī, cena par vienu aprūpes stundu palielināta no EUR 3,30 līdz EUR 3,70

Datu avots: RD Labklājības departamenta Gadagrāmata

2009201020112012201320142015**2016
Personu skaits3941414446785203 5748 660274578151
Izlietotie finanšu līdzekļi, tūkst. EUR3535.3*2852.73882.54685.95136.87195.68986.39289.3
A A A
teksta versija
A A A