Vispārizglītojošo vakarskolu skaits Rīgā

Datu avots: RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārskati

1990/911991/92 1992/931993/94 1994/951995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/20002000/01 2001/022002/032003/04 2004/05 2005/06 2006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17
Vakarskolu skaits999777777776666666666666666
A A A
teksta versija
A A A