Audzēkņu skaita dinamika Rīgas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes skolās

Datu avots: RD Izglītības, kultūras un sporta departaments

2008./2009.2009./2010.2010./2011.2011./2012.2012./2013.2013./2014.2014./2015.2015./2016.
Kopā1046010385102851043111156118501185312886
..t.sk.profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas programmās33603369337433934139439842144716
..t.sk.profesionālās ievirzes sporta programmās71007016691170387017745276398170
A A A
teksta versija
A A A