Latvijas iedzīvotāju vērtējums par Rīgu kā pilsētu, kurā strādāt, %

Datu avots: SKDS pētnieciskais materiāls 2016

20082010201032016
Ļoti laba15262937
Drīzāk laba53465145
Viduvēja21161310
Drīzāk slikta5432
Ļoti slikta1211
Grūti pateikt5645
A A A
teksta versija
A A A