2. Ekonomika un finanses

Datu avots: LR CSP

* Nākamā datu atjaunošana CSP datubāzē - 12.07.2019.

200820092010201120122013201420152016
Apgrozījums547292144776494752294540665259720805881721514543448131014804026
Produkcijas vērtība438843135355433882640439554146883074591761416075640758064164248
Pievienotā vērtība140333910544261239065127234713504861376925130735514813731595015
Kopējā preču un pakalpojumu iepirkumu vērtība420905332601943486903418549146708764532198392526034134163295049
Personāla izmaksas686196499725467700507373545202574302587335618060647102
Bruto kapitālieguldījumi materiālās lietās95208449131639035653443154443943111440255040955653202
Nodarbināto personu skaits6685952027498475039152167528135351145380751956

Datu avots: SKDS pētnieciskais materiāls 2016

Iepirkšanās iespējasRadu un paziņu apciemošanaKultūras vai mūzikas pasākumu apmeklēšanaMedicīnisko pakalpojumu izmantošanaRīga ir darba vai mācību vietaDarba darīšanas,komandējumsCits iemesls
%29282623191610

Datu avots: LR CSP

* Nākamā datu atjaunošana CSP datubāzē - 12.07.2019.

20082009 2010201120122013201420152016
Apgrozījums309750922179932511901292885933576573256570303953629082062981155

Datu avots: LR CSP

* Nākamā datu atjaunošana CSP datubāzē - 30.12.2019.

201420152016
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība784647150566474
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde239615382059
Apstrādes rūpniecība873714887934884603
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana184656244175296043
Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija572475810745637
Būvniecība747046814518664766
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts184455219406241942040
Transports un uzglabāšana10418739929821020601
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi252445273250266229
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi798146825053897328
Finanšu un apdrošināšanas darbības790330857329896509
Operācijas ar nekustamo īpašumu1 40798012796961417672
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi696695795638807206
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība384451401391431217
Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana856745889248886009
Izglītība437093448201452424
Veselība un sociālā aprūpe361131397313416189
Māksla, izklaide un atpūta227784231108245091
Citi pakalpojumi120655131758133513

Datu avots: Rīgas pašvaldības publiskie pārskati

20042005200620072008200920102011201220132014201520162017
IIN, milj.EUR167.61232.25304.47427.22500.78368.50371.40375.38403.48421.26429.98462.89510.5561.8

Datu avots: LR CSP

CSP datu atjaunošanu veikusi 24.04.2018.

20102011201220132014201520162017
Skaits456912442276485709622811628098464525425805427660

*pievienotā vērtība / nodarbinātie iedzīvotāji

Datu avots: LR CSP

Nākamā datu atjaunošana CSP datubāzē - 25.02.2019.

200820092010201120122013201420152016
Darbaspēka produktivitāte32.529.229.831.333.734.936.23737.9

Datu avots: LR CSP

Nākamā datu atjaunošana CSP datubāzē - 12.07.2019.

 

200720082009 2010201120122013201420152016
Apgrozījums55544844.342.342.541.9240.139.738.8

Datu avots: LR CSP

2017.gads provizoriskie dati

2005200620072008200920102011201220132014201520162017
Rūpniecības uzņēmumu skaits3025319730833002296830063240350236543752399442454186

Datu avots: LR CSP

* Nākamā datu atjaunošana CSP datubāzē - 30.12.2019.

19951996199719981999200020012002200320042005*2006*2007*2008*2009*2010*201120122013201420152016
Rūpniecības īpatsvars kopējā pievienotajā vērtībā22.220.121.117.212.41211.710.79.59.29.68.58.48.07.69.09.18.68.97.87.77.5

Lapas

A A A
teksta versija
A A A