2. Ekonomika un finanses

Datu avots: LR CSP

Nākamā datu atjaunošana CSP datubāzē - 28.12.2020.

20072008200920102011201220132014201520162017
Īpatsvars, %54.153.9 52.752.7 50.952.153.6 53.954.3 54.1 53.6

Datu avots: LR CSP

Nākamā datu atjaunošana CSP datubāzē - 28.12.2020.

20072008200920102011201220132014201520162017
Kopējā pievienotā vērtība108528981183692389584758418952919311010114055107652461121799811 648 9961183661312531089

Datu avots: LR CSP

Nākamā datu atjaunošana CSP datubāzē - 28.12.2020.

20072008200920102011201220132014201520162017
IKP uz vienu iedzīvotāju, EUR1744918993 1463314209158121767718988198312070221190 22458

Datu avots: CSP

Nākamā datu atjaunošana CSP datubāzē - 28.12.2020.

20072008200920102011201220132014201520162017
IKP, tūkst.EUR12 216 96313 152 2549 958 299 9 468 29210 346 41011 428 540 12 219 61912 738 197 13 254 51613 571 62214 358 558

Datu avots: LR CSP

Nākošā datu atjaunošana CSP - 13.07.2020.

20072008200920102011201220132014201520162017
Nodarbināto personu skaits114726111104910128613280072852518516990638914329226990755

Datu avots: LR CSP

Nākošā datu atjaunošana CSP - 13.07.2020.

2008200920102011201220132014201520162017
Apgrozījums16708374 110101701314934115145932170190421841601418036391180552551888201120181628

Datu avots: LR CSP

Nākošā datu atjaunošana CSP - 13.07.2020.

20162017
Apgrozījums48040265 005 299
Produkcijas vērtība41642484 424 145
Pievienotā vērtība15950151 675 581
Kopējā preču un pakalpojumu iepirkumu vērtība32950493 447 199
Personāla izmaksas647102662 830
Bruto kapitālieguldījumi materiālās lietās53202525 328
Nodarbināto personu skaits5195650 611

Datu avots: LR CSP

Nākošā datu atjaunošana CSP - 13.07.2020.

20082009 20102011201220132014201520162017
Apgrozījums3097509221799325119012928859335765732565703039536290820629811553 151 355

Datu avots: LR CSP

Nākamā datu atjaunošana CSP datubāzē -28.12.2020.

2017
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība75694
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde2841
Apstrādes rūpniecība1017321
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana291659
Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija41323
Būvniecība776683
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts2041081
Transports un uzglabāšana1021824
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi291578
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi1035446
Finanšu un apdrošināšanas darbības768591
Operācijas ar nekustamo īpašumu1463246
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi872422
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība473693
Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana983611
Izglītība480970
Veselība un sociālā aprūpe468466
Māksla, izklaide un atpūta268285
Citi pakalpojumi156354

Datu avots: Rīgas pašvaldības publiskie pārskati

2007200820092010201120122013201420152016201720182019
IIN, milj.EUR427.22500.78368.50371.40375.38403.48421.26429.98462.89510.5561.8575.0649.2

Lapas

A A A
teksta versija
A A A