Kopējā pievienotā vērtība Rīgā pa darbības veidiem (NACE 2.red.), faktiskajās cenās; tūkst.EUR

Datu avots: LR CSP

* Nākamā datu atjaunošana CSP datubāzē - 28.12.2018.

200720082009201020112012201320142015
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (A)6530265999718961077026477159778789258096271505
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B) --1818311427271623226227711538
Apstrādes rūpniecība (C)906026959735686212766259841070868466946151864043887934
Elektroenerģija, gāzes, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D)--364759383584319808436311293621272815244175
Ūdens apgāde (E)--5553755878 6470857995530605680458107
Būvniecība (F)12393841223166676210441637444607622662701640669867814518
Vairumtirdziecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts (G) --1539424151902415874391680896172176918555401940624
Transports un uzglabāšana (H)--105984110523481010909 99597010192841034728992982
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I)--148889160032184978203321243507243836273250
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)646386734865623242659142663418729338772592809067825053
Finanšu un apdrošināšanas darbības (K)771897943032487884436771592803709622681401833046857329
Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)1136699 110395889232878001710169931038978122195814571931279969
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M)--628722571773642238688401726085774722795638
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N)--285766314825339362404114409320390734401391
Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O)--475780341260536957612380696654866887889248
Izglītība (P)--414224333949366897369418415496432363448201
Veselība un sociālā aprūpe (Q)--284013268255269103300873315613353674397313
Māksla, izklaide un atpūta (R)--149247157905179425245568234856210916231108
Citi pakalpojumi. Mājsaimniecību kā darba devēju darbība (S,T)--11425610906894405139006152162123030131758