Kopējā pievienotā vērtība Rīgā pa darbības veidiem (NACE 2.red.), faktiskajās cenās; tūkst.EUR

Datu avots: LR CSP

* Nākamā datu atjaunošana CSP datubāzē - 29.12.2017.

20072008200920102011201220132014
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (A)65302659997189610770264771597787892580962
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (B) --181831142727162322622771
Apstrādes rūpniecība (C)906026959735686212766259841070868466946151864043
Elektroenerģija, gāzes, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana (D)--364759383584319808436311293621272815
Ūdens apgāde (E)--5553755878 64708579955306056804
Būvniecība (F)12393841223166676210441637444607622662701640669867
Vairumtirdziecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts (G) --153942415190241587439168089617217691855540
Transports un uzglabāšana (H)--105984110523481010909 99597010192841034728
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (I)--148889160032184978203321243507243836
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)646386734865623242659142663418729338772592809067
Finanšu un apdrošināšanas darbības (K)771897943032487884436771592803709622681401833046
Operācijas ar nekustamo īpašumu (L)1136699 11039588923287800171016993103897812219581457193
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (M)--628722571773642238688401726085774722
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (N)--285766314825339362404114409320390734
Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O)--475780341260536957612380696654866887
Izglītība (P)--414224333949366897369418415496432363
Veselība un sociālā aprūpe (Q)--284013268255269103300873315613353674
Māksla, izklaide un atpūta (R)--149247157905179425245568234856210916
Citi pakalpojumi. Mājsaimniecību kā darba devēju darbība (S,T)--11425610906894405139006152162123030