Kopējā pievienotā vērtība Rīgā faktiskajās cenās, tūkst.EUR

NACE 2 red.

Datu avots: LR CSP

* Nākamā datu atjaunošana CSP datubāzē - 30.12.2019.

2007200820092010201120122013201420152016
Kopējā pievienotā vērtība10844204 11818267896004784625429222618 10164718 10716395111633971154136111771610
A A A
teksta versija
A A A