Research

Researches of municipality of Riga in this section are available.  

Research title Kategorija Mērķis Files
Pārskats par veiktajiem magnetometrijas pētījumiem Miltiņpungas ietekas akvatorijā un tās piekrastes apsekošanu nelikumīgu kanalizācijas izvadu meklēšanā un identifikācijā Pilsētvide, Vide AD 15 Good environmental quality Download file
Izvērtējums par Rīgas pilsētas konkurētspējas determinantiem gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā Ekonomika PAD 16 Favourable business environment and high economic growth Download file
Rīgas domes autonovietņu politikas un attīstības koncepcijas izstrāde. Stāvparku sistēmas sadaļas attīstības plāns, 2014 Satiksme un transports PAD 11 Well-balanced traffic infrastructure and organisation Download file
Rīgas domes autonovietņu politikas un attīstības koncepcijas izstrāde. Stāvvietu infrastruktūras sadaļas attīstības plāns, 2015 Satiksme un transports PAD 11 Well-balanced traffic infrastructure and organisation Download file
Rīgas iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbību un pilsētā notiekošajiem procesiem Pilsētas pārvaldība AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation Download file
Uzņēmējdarbības funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju telpiskās struktūras izstrāde Pilsētvide PAD 16 Favourable business environment and high economic growth Download file
Apbūves un vides veidošanas vadlīniju izstrāde Rīgas apdzīvojuma telpiskās struktūras stiprināšanai Pilsētvide AD 9 High-quality living environment and accessible housing Download file
Vadlīniju izstrāde apstādījumu struktūras un publisko ārtelpu tīklojuma nodrošināšanai Rīgā Pilsētvide AD 9 High-quality living environment and accessible housing Download file
Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns viedai pilsētai 2014.–2020.gadam Vide AD 13 Broad-scale implementation of energy efficiency Download file
Ārzemju tūristu patērētājuzvedība Rīgā, 2014 Tūrisms AD 18 Determined tourism offer Download file
Piesārņojuma izpēte Sarkandaugavas kanālā Vide AD 15 Good environmental quality Download file
Rīgas pilsētas robežās ierīkoto novērojumu un izpētes urbumu stāvokļa novērtējums Vide AD 15 Good environmental quality Download file
Smalko daļiņu PM10 sastāva un morfoloģijas analīze un zonējuma kartes izstrāde Rīgai Vide AD 15 Good environmental quality Download file
Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijas koku izpēte Vide AD 15 Good environmental quality Download file
„Priekšlikumi Rīgas brīvostas tematiskajam plānojumam: plānošanas risinājumi Rīgas brīvostas teritorijai, kas īstenojami ar teritorijas plānošanas instrumentiem” Pilsētas pārvaldība M13 Iedzīvotājiem tuva efektīvas pārvaldes pilsēta Download file

Pages

A A A
teksta versija
A A A