Research

Researches of municipality of Riga in this section are available.  

Research title Kategorija Mērķis Files
Dienas centru/dienas aprūpes centru pilngadīgām personām klientu aptauja par saņemto pakalpojumu 2015.gadā Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Darbspējīgo personu – ilgstošo sociālās palīdzības saņēmēju portrets, risinājumi, riski Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Rīgas pašvaldībā noteikto, dzīvokļa pabalsta aprēķinam izmantojamo, normatīvu atbilstība faktiskajiem izdevumiem Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Starptautiskā pieredze Vidi degradējošu, sabrukušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju (graustu) sakārtošanā URBACT III projekta ”REFILL” ietvaros (URBACT III projekts “REFILL”) Pilsētvide AD 14 Solving special territory issues
Klientu attieksmes monitorings - klientu apmierinātības klātienes un telefoniskā aptauja Pilsētas pārvaldība AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation
Par Rīgas brīvostas pārvaldes atpazīstamību, ar mērķi noskaidrot sabiedrības uztveri un attieksmi par Rīgas brīvostas pārvaldi Pilsētas pārvaldība AD 17 Growing multi-profile port
Pētījums par ūdeņraža kā transporta degvielas uzpildes infrastruktūras ieviešanu Rīgas reģionā” (veikts ES programmas TEN-T projekta “Ūdeņraža infrastruktūra transportam-2-Koridori (HIT-2-Corridors) “ietvaros Satiksme un transports AD 10 Convenient international accessibility
Izpēte par Kārļa Ulmaņa gatves un Liepājas ielas, Rīgā, krustojuma attīstību. Satiksme un transports PAD 11 Well-balanced traffic infrastructure and organisation
Izpēte par Hipokrāta ielas un Malienas ielas, Rīgā, krustojuma attīstību. Satiksme un transports PAD 11 Well-balanced traffic infrastructure and organisation
Pētījums par satiksmes pārvada pāri sliežu ceļam Rīga-Skulte trases novietošanas iespējam, lai izvairītos no privātīpašumiem Satiksme un transports PAD 11 Well-balanced traffic infrastructure and organisation
Rīgas iedzīvotāju aptauja par Rīgas domes darbības vērtējumu un dažādi ar domes darba aktualitātēm saistīti jautājumi Pilsētas pārvaldība AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation
Rīgas pilsētas lielāko apkaimju iedzīvotāju vērtējums par Rīgas domes darbu likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības funkciju izpildei Pilsētas pārvaldība AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation
Konsultācijas un ieteikumi par pazemes ugunsdzēsības hidrantu siltināšanu Vide AD 12 Improvement of infrastructure and utilities
BAS” Daugavgrīva” smaku piesārņojuma izkliedes modelēšanas un kartogrāfisko materiālu sagatavošana Vide AD 12 Improvement of infrastructure and utilities
Biezināto dūņu miksera tehnisko parametru noteikšana Vide AD 12 Improvement of infrastructure and utilities

Pages

A A A
teksta versija
A A A