Research

Researches of municipality of Riga in this section are available.  

Research title Kategorija Mērķis Files
„Sabiedrības integrācija Rīgā”, 2014 Iedzīvotāji AD 4 Social integration and support to families
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra klientu aptauja Pilsētas pārvaldība AD 19 Effective and responsible management that is oriented towards multilateral cooperation
Samaksas transporta pakalpojumiem saņēmēju aptauja Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Rīgas sociālās aprūpes centra „Mežciems” aptauja par pakalpojuma kvalitāti AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Rīgas sociālās aprūpes centra „Stella maris” klientu aptauja par pakalpojuma kvalitāti, 2015 Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Rīgas sociālās aprūpes centra „Gaiļezers” klientu aptauja par pakalpojuma kvalitāti, 2015 Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Rīgas patversmes Dienas centra klientu aptauja par Dienas centrā saņemtajiem pakalpojumiem Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra darbinieku aptauja Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra pakalpojuma saņēmēju apmierinātības ar pakalpojumu aptauja, 2015 Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Aptauja par Rīgas domes Labklājības departamenta finansēto pakalpojumu “Rehabilitācijas plāna izstrāde bērniem ar funkcionāliem traucējumiem” Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Atbalsta programmas nodrošināšana audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem programmas novērtēšana Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Ģimenes asistenta pakalpojuma saņēmēju aptauja par apmierinātību ar pakalpojuma kvalitāti Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Ģimenes asistenta pakalpojuma saņēmēju un viņu radinieku aptauja par apmierinātību ar pakalpojuma kvalitāti Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma no vardarbības cietušām pilngadīgām personām klientu apmierinātības aptauja Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
Latviešu valodas sarunvalodas treniņgrupas saņēmēju aptauja Sociālie procesi AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system

Pages

A A A
teksta versija
A A A