Statistika

Šajā sadaļā ir pieejami statistiskie dati par Rīgu nozaru griezumā

Rīgas teritorija: 303,996 km2

Iedzīvotāju skaits Rīgā (2018. gada sākumā):

637 971.

Iekšzemes kopprodukts Rīgā (2016.gads, faktiskajās cenās):

13 499 854

tūkst. EUR, uz vienu iedzīvotāju

21 078

 EUR.

 (Datu avots: LR CSP)

A A A
teksta versija
A A A