Statistika

Šajā sadaļā ir pieejami statistiskie dati par Rīgu nozaru griezumā

Rīgas teritorija: 303,996 km2

Iedzīvotāju skaits Rīgā (2017. gada sākumā): 641 423

Iekšzemes kopprodukts Rīgā (2014.g.faktiskajās cenās): 12 793 255 tūkst. EUR, uz vienu iedzīvotāju 19 912 EUR*

*Ņemot vērā, ka ir precizēti IKP dati valsts līmenī, taču reģionālais IKP vēl nav ticis pārrēķināts, veidojas atšķirība starp reģionālo IKP un IKP novērtējumu valsts līmenī (Datu avots: LR CSP)