Darbspējīgo personu – ilgstošo sociālās palīdzības saņēmēju portrets, risinājumi, riski

Latvian
Pētījuma veicējs: 
Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa
Kategorija: 
Veikšanas laiks: 
Mērķis: 
AD 7 Inclusive and activity-stimulating social system
A A A
teksta versija
A A A