Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra klientu aptauja, 2013

A A A
teksta versija
A A A