Galvenie rūpniecības rādītāji Rīgā, tūkst.EUR

Datu avots: LR CSP

Nākošā datu atjaunošana CSP - 13.07.2020.

20162017
Apgrozījums48040265 005 299
Produkcijas vērtība41642484 424 145
Pievienotā vērtība15950151 675 581
Kopējā preču un pakalpojumu iepirkumu vērtība32950493 447 199
Personāla izmaksas647102662 830
Bruto kapitālieguldījumi materiālās lietās53202525 328
Nodarbināto personu skaits5195650 611
A A A
teksta versija
A A A